Strona główna » Firmy » Ranking ubezpieczeń OC
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2020
Strona główna » Firmy » Ranking ubezpieczeń OC
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2021

Najtańsze ubezpieczenie OC – Ranking polis dla auta 2022

Ubezpieczenie OC zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim związane z uszkodzeniem pojazdu oraz ze zdrowiem poszkodowanych i ze zniszczonym innym mieniem. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, dlatego też każdy kierowca musi je posiadać. Oczywiście nie jest tajemnicą, że ceny ubezpieczeń są bardzo różne i niektóre z nich mogą przyprawiać kierowców o zawrót głowy.

 

Zatem jak znaleźć tanie ubezpieczenie OC? Jakie OC wybrać? Pomocny może być nasz ranking ubezpieczeń OC.

Poniżej prezentujemy listę najlepszych ubezpieczeń OC 2022:

 

Miejsce Towarzystwo ubezpieczeniowe Najlepsza oferta
1 Benefia Sprawdź teraz
2 Beesafe Sprawdź teraz
3 Proama Sprawdź teraz
4 mtu24.pl Sprawdź teraz
5 Link4 Sprawdź teraz
6 Wiener Sprawdź teraz
7 Allianz Sprawdź teraz

Recenzje ubezpieczeń OC

1. Benefia

Znajdź najtańszą ofertę

2. Beesafe

Znajdź najtańszą ofertę

3. Proama

Znajdź najtańszą ofertę

4. mtu24.pl

Znajdź najtańszą ofertę

5. Link4

Link4

Znajdź najtańszą ofertę

6. Wiener

Wiener

Znajdź najtańszą ofertę

7. Allianz

allianz

Znajdź najtańszą ofertę

Poradnik wyboru najlepszych ubezpieczeń OC

Co to jest OC?

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które musi posiadać każdy właściciel nie tylko samochodu, ale i każdego pojazdu mechanicznego. Żeby przystąpić do takiego ubezpieczenia kierowca ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma za zadanie chronić obie strony zdarzenia – zarówno sprawcę kolizji lub wypadku, jak i poszkodowanego. W przypadku poszkodowanego ubezpieczenie OC zapewnia mu rekompensatę finansową za wyrządzone szkody. Natomiast sprawcy zdarzenia ubezpieczenie to zapewnia ochronę majątku – bowiem odszkodowanie poszkodowanemu wypłaca ubezpieczyciel, a nie sprawca z własnej kieszeni. Co istotne, towarzystwa mają takie same obowiązki. Dlatego też w tym wypadku tanie ubezpieczenie samochodu jest zdecydowanie lepszą opcją. Nawet najtańsze ubezpieczenie OC pokryje koszty w podstawowym zakresie.

Jakie szkody pokrywa ubezpieczenie OC?

Osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych mogą liczyć na wypłatę świadczenia, które przysługuje im w przypadku uszkodzenia mienia oraz w przypadku szkód osobowych. W roku 2022 ubezpieczenie OC z tytułu szkody w mieniu pokrywa, między innymi:

 • Naprawę pojazdu mechanicznego – w przypadku, gdy w czasie zdarzenia uszkodzony zostanie samochód lub inny pojazd mechaniczny, osoba poszkodowana nie musi z własnej kieszeni pokrywać kosztów związanych z naprawą. W tym przypadku koszty pokrywa firma ubezpieczeniowa. Ma ona dwie możliwości. Po pierwsze może po prostu wypłacić należną kwotę poszkodowanemu. Oczywiście na podstawie profesjonalnej wyceny szkody. Firma ubezpieczeniowa może także po prostu naprawić pojazd w warsztacie, z którym współpracuje.
 • Koszty najmu samochodu zastępczego – samochód zastępczy nie jest przyznawany w każdej sytuacji. Samochód zastępczy z OC sprawcy można otrzymać wówczas, kiedy auto poszkodowanego ulegnie całkowitej czy częściowej szkodzie z powodu zdarzenia. Inną ważną kwestią jest także udowodnienie ubezpieczycielowi, że taka potrzeba rzeczywiście ma miejsce. W takich sytuacjach poszkodowany musi udowodnić, że auto jest mu potrzebne do wykonywania codziennych czynności, np. bez auta nie ma możliwości dojechać do pracy.
 •         Koszty holowania po zdarzeniu – czasem zdarza się tak, że po zdarzeniu samochód jest niesprawny. Wówczas koszty związane z jego holowaniem pokrywa ubezpieczyciel. Warto wiedzieć o tym, że w pewnych przypadkach towarzystwo może zakwestionować zwrot pełnej kwoty. Przy czym nie ma większego znaczenia, czy wybraliśmy najdroższe, czy najtańsze OC. Chodzi raczej o sytuacje, w których ubezpieczyciel uzna, że cena usługi była wyższa, niż ceny rynkowe w okolicy.
 • Koszty przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego – w niektórych sytuacjach może być konieczne także wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu po wypadku. Takie badanie przeprowadza się tylko w określonych sytuacjach, a koszty z tym związane pokrywa ubezpieczenie OC.
 • Wyrównanie za utratę wartości rynkowej pojazdu – warto mieć świadomość tego, że naprawa pojazdu po zdarzeniu w wielu przypadkach pozostawia ślady, które wpływają na ogólną cenę pojazdu, ale mogą też odstraszać potencjalnych kupujących. W takich przypadkach, pomimo tego, że uszkodzenia powypadkowe zostały już usunięte, to jednak realna wartość pojazdu znacznie się obniżyła. W takich sytuacjach mówi się o utracie wartości handlowej pojazdu. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaca równowartość pojazdu pomniejszoną o wartość wraku. Taki obowiązek spoczywa na ubezpieczycielu OC i w swoim zakresie mają go nawet najtańsze ubezpieczenia OC.

Z kolei w przypadku szkód osobowych ubezpieczycie OC ma obowiązek pokryć:

 • koszty leczenia poszkodowanego,
 • odszkodowanie za utratę dochodu,
 • zadośćuczynienie (cierpienia psychiczne, fizyczne),
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Warto wspomnieć także o tym, że w przypadku poważnych zdarzeń pewne prawa przysługują także najbliższym poszkodowanego. Czasem mogą mieć oni prawo do wniosku np. o rentę alimentacyjną, czy zadośćuczynienie za ból.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Termin, w którym ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia odszkodowania OC określony został w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Na tej podstawie firma ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez osobę uprawnioną lub poszkodowaną.

W określonych sytuacjach ten okres może się nieznacznie wydłużyć. Są to takie sytuacje, kiedy zakład ubezpieczeń potrzebuje więcej czasu na ustalenie swojej odpowiedzialności.

Za jakie szkody ubezpieczyciel nie odpowiada?

Wiele osób zastanawia się, czy wybierając najtańsze ubezpieczenie auta będzie miało prawo do wszelkich świadczeń w razie nieprzewidzianego zdarzenia. Otóż, jak już zostało podkreślone, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest ten sam, bez względu na to czy jest to tanie OC, czy drogie. Ubezpieczenie OC w każdej firmie ma dokładnie taki sam zakres. Dlatego też wspólne będą także wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel nie ponosi kosztów związanych ze:

 • szkodami w odpłatnie przewożonych ładunkach, przesyłkach lub bagażu (wyjątkiem jest sytuacja, gdy za szkodę odpowiedzialny jest posiadacz innego pojazdu),
 • utratą gotówki, papierów wartościowych, etc.,
 • zanieczyszczeniami lub skażeniami środowiska.

Co wpływa na wysokość składki OC?

Jak widać ranking ubezpieczeń OC zawiera długą listę firm, które oferują bardzo atrakcyjne ceny ubezpieczeń. Jednak nie trudno nie zauważyć, że poszczególne oferty różnią się znacznie między sobą. Dlaczego ten sam produkt jest sprzedawany w tak różnych cenach. Co w takim razie wpływa na wysokość składki OC? Co sprawia, że ceny są takie różne?

Dzieje się tak, ponieważ firmy ubezpieczeniowe kalkulują ryzyko zdarzenia (kolizji czy wypadku). Co biorą pod uwagę? Na wysokość składki OC wpływają takie elementy, jak:

 • Historia ubezpieczenia – na ceną OC istotny wpływ ma historia ubezpieczenia. W jakich sytuacjach możemy spodziewać się wyższej składki? Otóż okazuje się, że niekorzystna jest zarówno sytuacja, kiedy w historii występowały częste szkody, jak i zupełny brak historii ubezpieczenia. O ile pierwszą sytuację łatwo zrozumieć – im więcej stłuczek ma na swoim koncie klient, tym wyższe ryzyko, spowodowania kolejnej. O tyle druga sytuacja może być nie do końca jasna dla niektórych osób. Okazuje się jednak, że brak historii ubezpieczenia traktowany jest przez większość firm jednoznacznie z brakiem doświadczenia za kółkiem. Dlatego też bez względu na towarzystwo, osoby z brakiem doświadczenia i brakiem historii ubezpieczenia muszą mieć na uwadze fakt, że zapłacą dużo wyższą składkę.
 • Wiek kierowcy – nie jest tajemnicą, że wiek kierowcy ma bardzo duże znaczenie przy ustalaniu składki. Nawet najlepsze OC będzie ustalone na podstawie tego parametru. Wynika to z faktu, że większość firm ubezpieczeniowych uważa, że młodsi kierowcy stwarzają dużo większe ryzyko zdarzeń, niż kierowcy z dłuższym stażem. Ma na to wpływ przede wszystkim doświadczenie za kółkiem, ale i dojrzałość i odpowiedzialność. Różnica między składką dla 19, a 45 bywa naprawdę zaskakująca.  Najtańsze ubezpieczenie OC będą, więc mieć kierowcy, którzy przekroczyli młody wiek i mają doświadczenie na drodze.
 • Miejsce zamieszkania kierowcy – kolejny bardzo znaczący czynnik, który wpływa na cenę OC to miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Dlaczego to tak istotny parametr? Ma to związek oczywiście z tym, że statystycznie wypadki zdarzają się dużo częściej w dużych miastach. Z tego względu ubezpieczenie w takich miejscach będzie dużo droższe, niż tam, gdzie wypadki zdarzają się rzadko. Najtańsze ubezpieczenia OC będą, więc w tych regionach Polskich, w których ryzyko wypadku jest najmniejsze.
 • Stan cywilny – choć wiele osób może zaskoczyć ta informacja, to wpływ na wysokość ceny OC może mieć także stan cywilny ubezpieczonego. Otóż okazuje się, że osoby, które są w związkach formalnych, a zwłaszcza posiadają dzieci traktowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jako ostrożni kierowcy. Oczywiście nie każda firma ubezpieczeniowa będzie zadawała takie pytania, niemniej jednak możemy spodziewać się, że w wielu firmach ta informacja będzie miała wpływ na wysokość składki.
 • Parametry auta – oczywiście na wysokość składki wpływają także parametry samochodu. Z reguły im wyższa pojemność, tym także wysokość składki będzie wyższa.
 • Marka samochodu – kolejnym istotnym czynnikiem jest także marka samochodu. Czemu to aż tak ważne? Otóż niektóre auta są traktowane, jako bezpieczniejsze od innych, w tych przypadkach właściciele mogą liczyć na tańsze OC. Najwyższe OC zapłacą z kolei właściciele takich marek jak BMW, Audi i Volkswagen.

Z kolei różnica cen między firmami ubezpieczeniowymi wynika z jakości obsługi. Wpływ mogą mieć na nią także opinie. Ubezpieczenie OC jednak w każdej firmie ma taki sam zakres, dlatego też warto jest wybierać najtańsze oferty.

Gdzie kupić najtańsze OC?

Zastanawiasz się, jakie tanie OC wybrać? W jakich firmach można uzyskać najbardziej atrakcyjne warunki cenowe. Otóż wszystkie dobre ubezpieczenia OC zostały uwzględnione w naszym rankingu najtańszych ubezpieczeń.

Zaprezentowane firmy mają najtańsze ubezpieczenia OC 2022 i trudno jest znaleźć inne, równie atrakcyjne oferty. Co więcej wszystkie polecane ubezpieczenia OC cieszą się bardzo dobrą opinią wśród klientów.

Autor rankingu:
admin
5 Średnia ocena 5 8765 głosów.

Możliwość komentowania została wyłączona.